"Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień Twój, stolico, damy krew!"

     Skazane zatrudnione w radiowęźle tutejszej jednostki penitencjarnej przygotowały audycję upamiętniającą jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski jakim było Powstanie warszawskie. Audycja pt.: "Akcja Burza-63 dni chwały" emitowana jest w radiowęźle z okazji 75 rocznicy Powstania warszawskiego. Osadzeni przebywający w celach mieszkalnych i świetlicach mogą zapoznać się z wydarzeniami, utrwalić je oraz oddać hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i stolicę.

     Ponadto osadzeni przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej aktywnie włączyli się w akcję BohaterON-ogólnopolską kampanię o tematyce historycznej, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania warszawskiego poprzez wysłanie im symbolicznych samodzielnie zrobionych kartek lub pocztówek.

     Powstanie warszawskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, dlatego też każdy obywatel powinien posiadać wiedzę na ten trudny temat. Jest rodzajem mitu, który ważny jest dla istnienia narodu i stanowi dla następnych pokoleń coś bardzo ważnego. Dla wielu Polaków to najlepszy przykład męstwa i bohaterstwa. Tragedia powstania była tak ogromna, że jej dźwięk będzie trwał przez pokolenia.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Smolińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej