19 kwietnia 2024 roku przypada 81 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie aktywnie uczestniczy w akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" oraz aktywnie angażuje osoby przebywające w jednostce penitencjarnej do udziału w niej.

Skazane zatrudnione w radiowęźle tutejszej jednostki penitencjarnej pod nadzorem wychowawcy kulturalno-oświatowego przygotowały audycję upamiętniającą wydarzenie jakim było powstanie w getcie warszawskim oraz co pamięć współcześnie oznacza i jakie zadanie do wykonania zostawiają nam ostatni świadkowie Zagłady.

Audycja emitowana jest w radiowęźle z okazji 81 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Osadzeni przebywający w celach mieszkalnych i świetlicach mogą zapoznać się z wydarzeniami, utrwalić pamięć o powstaniu które stało się częścią wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów.

W ramach współpracy z Fundacją Dom Kultury na terenie jednostki przez cały rok organizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe z przedstawicielami Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ramach powyższych zajęć prowadzone są warsztaty podczas których osoby pozbawione wolności dowiadują się o podstawowej wiedzy dotyczącej historii II wojny światowej a także rozwijają refleksję nad pamięcią (również lokalną) o społecznościach żydowskich, o polskich Żydach, którzy zginęli w czasie Zagłady.

Ponadto osadzeni przebywający w tutejszej jednostce penitencjarnej aktywnie włączyli się w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, poprzez wycięcie oraz złożenie Żonkili Pamięci, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Celem zorganizowanej akcji w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie jest kształtowanie świadomości historycznej osób przebywających w jednostce penitencjarnej oraz przypomnienie o heroicznym Powstaniu i o likwidacji warszawskiego getta, które niemalże położyło kres istnieniu społeczności warszawskich Żydów.

Tekst i zdjęcia: por. Ewa Smolińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej