22 października br. w Szkole Podstawowej w Rybnie odbyły się zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, które poprowadził funkcjonariusz białołęckiego aresztu śledczego – chor. Daniel Szczesny – instruktor przy kierownictwie do spraw BHP.

Zajęcia zostały zorganizowane dla całej szkoły - około 150 uczniów od klasy I do VIII. Zajęcia zostały podzielone na trzy grupy z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne a także zakres prowadzonych zajęć. Dla uczniów klasy I-III odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pogadanka dotycząca tolerancji oraz prawidłowych zachowaniach wobec rówieśników i osób dorosłych. Dla uczniów z klas IV – VIII odbyły się zajęcia zarówno z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z wykorzystaniem filmu profilaktycznego „Więzienie – stracony czas” przygotowanego przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej odbyły się użyciem manekina oraz defibrylatora. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej bardzo często okazuje się przydatna w codziennym życiu i nigdy nie wiemy kiedy przyjdzie nam ratować ludzkie życie. Na naukę zasad ratownictwa medycznego nigdy nie jest za wcześnie ani za późno a im szybciej młoda osoba uświadomi sobie istotę ratownictwa tym są większe szanse ze w przyszłości tę wiedzę wykorzysta. W trakcie trwania zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi czynnościami pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli oceną zaistniałej sytuacji, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceną stanu poszkodowanego, w tym podstawowych funkcji życiowych: przytomność, oddech, odniesione urazy, wezwanie specjalistycznej pomocy oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych. W trakcie trwania uczniowie mieli możliwość ćwiczenia, m.in. resuscytacji krążeniowo – oddechowej na specjalnym fantomie, układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej – bocznej. Ponadto w trakcie zajęć przedstawione zostały również informacje dotyczące prawidłowego zachowania w sytuacji gdy w naszym otoczeniu nastąpi atak padaczki, krwotok, poparzenie a także co należy zrobić w sytuacji gdy ktoś się zadławi.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce z powodzeniem od lat realizują zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej z wykorzystaniem filmu „Więzienie stracony czas”. W filmie - na przykładzie trzech młodych ludzi: Wojciecha, Marcina i Adama - pokazano konsekwencje wyborów życiowych, które mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie długoletnim więzieniem.

Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przyczyny powodujące, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie zajęć zostają omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy oraz skutki psychiczne dla ofiary. Młodzi ludzie coraz częściej podejmują nieodpowiedzialne i ryzykowne decyzje, często sięgając po alkohol lub narkotyki. Takie zachowania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży i spowodowanie, że w przyszłości zmniejszy się liczba przestępstw popełnianych przez nieletnich.

ppor. Edyta Kulesza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej