21 września odbyły się zajęcia profilaktyczno - edukacyjne realizowane w formie zdalnej w ramach kampanii społecznej „Raz,dwa,trzy…Zginiesz Ty!” dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Pomimo trwającej na całym świecie pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19, funkcjonariusze Służby Więziennej starają się dotrzeć z działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi do osadzonych, którzy tego potrzebują. Czas pandemii uniemożliwia organizację spotkań w tradycyjnej formie, ale nie wyklucza zdalnych zajęć. Prowadzona przez mazowiecką Służbę Więzienną kampania społeczna „Raz,dwa,trzy…Zginiesz Ty!” cieszy się dużą popularnością wśród uczestników kursu reedukacyjnego, wobec których prawomocnym wyrokiem sądu został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa na drodze.

Statystyki policyjne wskazują na spadek ogólnej liczby wypadków samochodowych w porównaniu z latami poprzednimi. Niemniej jednak nadal pozostajemy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o brak bezpieczeństwa na drogach. To jasno wskazuje na konieczność prowadzenia oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych w tym zakresie, ponieważ korzyści będą odczuwalne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

21 września skazany odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce podczas spotkania online przez komunikator Skype z kursantami WORD-u opowiedział swoją historię dotyczącą nie przestrzegania zasad ruchu drogowego, brawurowej jazdy samochodem oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji psychoaktywnych. Osadzony w trakcie swojej wypowiedzi podkreślał:

„Kiedy to robiłem nie myślałem o konsekwencjach swoich zachowań. Dopiero jak trafiłem za kratki uświadomiłem sobie, że swoim nie odpowiedzialnym zachowaniem mogłem pozbawić kogoś życia. Do końca życia będę miał w głowie to, że siedziałem w więzieniu a ludzie zawsze będą na mnie patrzyli przez pryzmat odbywania kary pozbawienia wolności.”

Podczas spotkania z uczestnikami kursu, osadzony podzielił się również refleksjami na temat strat spowodowanych odbywaniem kary pozbawienia wolności. Wymienił sposoby zorganizowania czasu w więzieniu z korzyścią dla siebie, np. zatrudnienia na terenie jednostki penitencjarnej lub udział w różnego rodzaju oddziaływaniach korekcyjnych- sam był uczestnikiem programu readaptacji społecznej „Bezpieczny kierowca”. Takie świadectwa osoby skazanej za spowodowanie wypadku samochodowego najbardziej docierają do świadomości i wyobraźni osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa drogowego, wskazują na realne skutki takich zachowań. Izolacja więzienna, w tym brak stałego kontaktu z rodziną i najbliższymi, wyrzuty sumienia, poczucie straty czasu -to tylko jedne z wielu konsekwencji odbywania kary pozbawienia wolności.

ppor. Edyta Kulesza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej