9 sierpnia odbyły się zajęcia kulturalno - oświatowe dla uczestników programu readaptacji społecznej "Bliżej historii", który prowadzony jest we współpracy z Fundacją "Nie Zapomnij o Nas".

Porozumienie ma na celu zwiększenie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych skazanych poprzez edukację historyczną, obywatelską i kształtowanie postaw patriotycznych. Celem zawarcia umowy o współpracy jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej najważniejszych dla narodu polskiego wydarzeń historycznych, popularyzacji porozbiorowej i najnowszej historii Polski oraz popularyzacji wydarzeń związanych z historią Powstania Warszawskiego jako elementu wychowania patriotycznego oraz budowania poczucia tożsamości narodowej.

Podtrzymywanie pamięci o Powstańcach Warszawskich jest nie tylko istotne z punktu widzenia oddziaływań edukacyjnych ale przede wszystkim z poczucia obowiązku obywatelskiego, który spoczywa na każdym z nas. Bardzo duża część osób, która brała udział w Powstaniu Warszawskim była przez wiele lat represjonowana i okrutnie traktowana przez komunistyczne władze. Represje miały za zadanie przede wszystkim wykorzenić pamięć o ruchach niepodległościowych, tak aby nie były przekazywane następnym pokoleniom. Program readaptacji społecznej "Bliżej historii” prowadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce ma za zadanie podtrzymywanie tradycji związanych z historią naszego państwa oraz pamięci o bohaterach, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. 

Zajęcia kulturalno - oświatowe zostały poprowadzone przez profesjonalnego przewodnika Muzeum Powstania Warszawskiego. W trakcie zwiedzania osadzeni obejrzeli wystawę stałą oraz film ukazujący zniszczenia Warszawy po zakończeniu Powstania. Dla wszystkich uczestników zajęć była to niezwykła lekcja historii a przed nami kolejne zajęcia we współpracy z Fundacją "Nie Zapomnij o Nas". 

ppor. Edyta Kulesza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej