15 września odbyły się zajęcia w zakresie edukacji patriotyczno - obywatelskiej dla skazanych. Zajęcia poprowadził dr Marcin Łaszczyński z Odziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Tematem zajęć była Armia Ochotnicza 1920 roku. W trakcie zajęć Pan Marcin Łaszczyński przybliżył osadzonym historę powstania Armii Ochotniczej oraz najważniejsze wydarzenia związane z wojną polską - bolszewicką. Nie zabrakło również ciekawostek z tego okresu, które w sposób szczególny przykuły zainteresowanie osadzonych, np. historia o psie wartownicznym z Pruszkowa, który bronił transportów lub o ważnej roli którą odgrywali polscy harcerze w trakce działań wojennych. Podczas zajęć została również przybliżona sylwetka generała Józefa Hallera, który był Generalnym Inspektorem Armii Ochotniczej. 

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce posiada porozumienie o współpracy Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie od 2017 r. Od tego czasu na terenie jednostki odbyło się już wiele zajęć, które za każdym razem cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród osadzonych. W październiku przewidziane są kolejne zajęcia.  

Pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych kształtuje naszą tożsamość narodową jako obywateli,sprawia że łączy pokolenia. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osób pozbawionych wolności pozwala na poszerzanie wiedzy historycznej, którą są nie tylko daty w podręcznikach szkolnych a życiorysy żolnierzy, ludności cywilnej, którzy ponieśli ofiarę walcząc o Polskę, w której wszyscy dzisiaj żyjemy.

ppor. Edyta Kulesza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej