Od 8 lat funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce uczestniczą w Festiwalu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Ideą Festiwalu Nauki jest popularyzowanie nauki i udostępnianie wiedzy i najnowszych odkryć.

21 września 2019 r. na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk, mazowiecka Służba Więzienna uczestniczyła w XXIII Festiwalu Nauki PAN w Jabłonnie. W trakcie Festiwalu prezentowano oddziaływania penitencjarne, resocjalizacyjne oraz kampanie skierowane do społeczeństwa realizowane przez funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej.

Pierwsza edycja Festiwalu Nauki odbyła się w 1997 roku w Warszawie z inicjatywy środowisk naukowych: Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Pałac w Jabłonnie bierze czynny udział w Festiwalu od 2002r. i od początku wydarzenie to jest bardzo entuzjastycznie przyjmowane przez społeczność lokalną. Jego głównym celem jest działanie na rzecz upowszechniania nauki rozumianej, jako propagowanie jej dorobku w sposób przystępny dla wszystkich.

W trakcie Festiwalu funkcjonariusze GISW zaprezentowali wybrane środki przymusu bezpośredniego oraz samochód konwojowy, zaś funkcjonariusze aresztu śledczego przygotowali pokaz psa służbowego. Biuro Dozoru Elektronicznego przedstawiło urządzenia monitorujące wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz udzielano informacji dotyczących warunków, które muszą zostać spełnione by skazany mógł odbywać karę pozbawienia wolności w SDE. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja programu readaptacji społecznej „Świadomy kierowca".

Ponadto do dyspozycji odwiedzających były gazety „Forum Służby Więziennej” oraz „Głos Białołęki”, materiały informacyjne dotyczące formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna a także foldery dotyczące historii i przeznaczenia Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce oraz działalności kulturalno - oświatowej jednostki.

Każdy, kto odwiedził stanowisko aresztu mógł uzyskać odpowiedzi dotyczące wielu zagadnień związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz polskiego systemu resocjalizacyjnego. Udział Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce w plenerze naukowym to ogromne wyróżnienie, a także promocja naszej formacji, na imprezie tak dużego formatu. Pozytywnie oceniona Służba Więzienna i wzbudzenie szerokiego zainteresowania, dotyczącego zadań, które wykonuje – to budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. To także możliwość na nawiązanie współpracy z nowymi instytucjami.

Festiwal Nauki jest głosem naukowców przekonanych, że o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i najnowsze odkrycia, również, by zyskiwać poparcie społeczne dla dalszego rozwoju nauki w Polsce.

Festiwal Nauki – Nauka z Pałacem w tle jest okazją do spotkania z wybitnymi osiągnięciami nauki polskiej, o których w sposób łatwy i przystępny opowiedzą ich Twórcy i Naukowcy: profesorowie i naukowcy z między innymi Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Medycznego, Ogrodu Botanicznego PAN czy Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Wielką wartością Festiwalu jest różnorodność form i idea interaktywności: od wykładów, warsztat i ćwiczeń poprzez pokazy oraz samodzielnie wykonywane doświadczenia przez uczestników. To również wydarzenie wielopokoleniowe, uczestniczą w nim dzieci, młodzież wraz z rodzicami i dziadkami.

Ważnym celem Festiwalu Nauki jest również efekt integracyjny. W Festiwalu biorą udział zarówno jednostki badawczo-rozwojowe PAN, wyższe uczelnie, szkoły podstawowe i średnie, centra nauki, muzea, biblioteki i kluby sportowe oraz Służba Więzienna. Jest to bardzo ważna platforma do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Jest to również miejsce odkrywania młodych talentów z różnych dziedzin nauki i sztuki.

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej