„S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz” to kampania społeczna, której celem jest uświadomienie zagrożenia XXI wieku, jakim jest handel ludźmi i współczesne niewolnictwo.

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości. Każdego roku służby oraz instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi identyfikują co najmniej kilkadziesiąt ofiar handlu ludźmi. Główną formą wykorzystania jest praca o charakterze przymusowym, zmuszanie do prostytucji, żebractwa, czy niewolnictwa domowego. Obywatele polscy poza granicami kraju są najczęściej wykorzystywani do pracy przymusowej, żebractwa, kradzieży, wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Nasza świadomość na temat zagrożenia, jakim jest współczesne niewolnictwo, pozostawia wiele do życzenia. Ciągle jeszcze nie wiemy, jak dostatecznie zabezpieczyć się w przypadku wyjazdu i podjęcia pracy poza granicami Polski.

Aby podnieść świadomość społeczną i uświadomić zagrożenia, jakie niesie ze sobą handel ludźmi i współczesne niewolnictwo. ruszyła kampania społeczna: „S.O.S Przeciwko handlarzom i łowcom dusz”, której współorganizatorami są Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Komenda Stołeczna Policji, Armia Zbawienia, Punkt Weryfikacji Ofert Pracy oraz Gazeta Codzienna Fakt.

Prowadzona akcja „S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz”, składa się z zajęć warsztatowych, kolportażu ulotek tematycznych oraz wystawy zdjęć. Grupą szczególnie narażoną na stanie się potencjalną ofiarą np. niewolniczej pracy, są osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze. Osoby te często nie mają zapewnionej pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, szukają czegoś na szybko, bez dobrego rozeznania rynku pracy. I właśnie dla tej populacji, opracowane zostały zajęcia edukacyjno – warsztatowe umożliwiające samodzielną weryfikację ofert pracy i poszerzenie wiedzy z zakresu praw i obowiązków osób wyjeżdżających do pracy poza granice kraju.

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej