Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. To jedna z największych inwestycji Służby Więziennej w kraju.

Budowa kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce to inwestycja w ramach Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025 – przedsięwzięcie nr 7 – Poprawa warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych SW – „Funkcjonariusz Pro”.

W ramach „Funkcjonariusza Pro” zostanie sfinansowanych szereg zadań skutkujących bezpośrednio lub pośrednio poprawą warunków pełnienia służby i pracy poprzez m.in. działania inwestycyjno-remontowe, zakupy niezbędnego wyposażenia, modernizację i poprawę standardów w szczególności takich pomieszczeń jak szatnie, sanitariaty, pomieszczenia socjalne, dyżurki oddziałowych, punkty dowodzenia, wartownie, pokoje biurowe. Zakłada się również tworzenie lub doposażenie miejsc mających na celu podnoszenie i utrzymanie sprawności fizycznej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

- Dzisiaj spotykamy się, by symbolicznie przystąpić do bardzo ważnego etapu zrealizowania kluczowej inwestycji dla zabezpieczenia funkcjonowania funkcjonariuszy Służby Więziennej- wsparcia mieszkaniowego. To jest pierwsza od kilkunastu lat inwestycja i odpowiada ona na duże potrzeby, które są w naszej służbie, a równocześnie jest wyrazem pielęgnowania i dbania o przyszłość formacji. Cieszy mnie, że Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy ze Służbą Więzienną realizuję tę inwestycję – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Z ramienia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w uroczystosci udział wziął Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski, który podkreślił istotę i ważność inwestycji dla Służby Więziennej, a szczególnie dla funkcjonariuszy pełniacych służbę w okręgu warszawskim.

W ramach zadania planuje się budowę pięciokondygnacyjnego budynku składającego się z dwóch brył usytuowanych na wspólnym garażu podziemnym. W budynku znajdować się będzie 100 mieszkań w tym 22 jednopokojowych, 74 dwupokojowych i 4 trzypokojowe. Pod budynkami planowany jest garaż podziemny na 64 samochody. Wokół budynków wykonane zostanie zagospodarowanie terenu w tym chodniki, drogi oraz aranżacja zieleni. Budynki będą posiadały instalację odgromową, sanitarną, gazową, wentylacyjną i elektryczną z panelami fotowoltaicznymi. Na potrzeby zasilania zostanie wybudowana zewnętrzna stacja transformatorowa zlokalizowana na terenie inwestycji. Lokale mieszkalne zostaną wyposażone w meble, sprzęt agd i rtv dopełniając standardu realizacji inwestycji „pod klucz”, umożliwiającego rozpoczęcie eksploatacji budynku bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

zdjęcia: kpr. Katarzyna Wiktor


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej