W dniu 12 czerwca br. Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce odwiedzili studenci prawa Uczelni Łazarskiego z Warszawy.

Kolejna grupa studentów miała okazję zobaczyć pracę funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Celem spotkania było zapoznanie z historią tutejszej jednostki, specyfiką pracy, strukturą organizacyjną, misją Służby Więziennej, a także z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

W trakcie wizyty goście mieli możliwość zobaczenia pawilonów i cel mieszkalnych, odwiedzili Ośrodek Diagnostyczny, Oddział Terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu - Atlantis oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wizyta była cennym uzupełnieniem wiedzy przekazywanej studentom podczas zajęć dydaktycznych.

To już ostatnia wizyta studyjna w tym roku akademickim. Wszystkim studentom życzymy zdania pomyślenie egzaminów i zapraszamy do wstępowania w szeregi Służby Więziennej.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej