28 listopada 2019 roku w murach Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce gościli studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W trakcie wizyty studentom został przedstawiony system wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu, prawa i obowiązki osób pozbawionych wolności oraz cele wykonywania kary. Goście mieli okazję poznać historię Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, specyfikę oraz zasady funkcjonowania największej jednostki penitencjarnej w Polsce.

W trakcie wizyty zaprezentowano również formy i metody oddziaływań penitencjarnych w postaci zatrudnienia osób pozbawionych wolności, nauczania, terapii, udziału w specjalistycznych programach readaptacji społecznej oraz współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. Studenci mogli dowiedzieć się jak wygląda codzienna służba funkcjonariuszy i czym zajmują się poszczególne działy służb, mieli możliwość zobaczenia pawilonów i cel mieszkalnych, placu spacerowego oraz pozostałej infrastruktury jednostki penitencjarnej.

Kolejna części wizyty została przeprowadzona przez funkcjonariuszy warszawskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Funkcjonariusze podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, przekazując słuchaczom podstawowe informacje dotyczące technik samoobrony, interwencyjnych, konwojowania oraz użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej