25 kwietnia 2018 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce odbyła się wizyta przedstawicieli Biura Sprzętu Wojsk Lądowych CENZIN sp. z o.o. oraz szwajcarskiej firmy B&T

CENZIN jest najstarszą polską firmą handlową działającą na międzynarodowym rynku obrotu bronią i sprzętem specjalnym oraz czołowym eksporterem wysokiej klasy sprzętu specjalnego oraz usług modernizacyjnych dla sił zbrojnych, policji, służb mundurowych i jednostek specjalnych wielu krajów świata. Spółka jest również dostawcą rozwiązań technologicznych i importerem najwyższej jakości sprzętu specjalnego dla Wojska Polskiego, jednostek specjalnych i służb podległych MSWiA, w tym policji oraz innych koncesjonowanych, krajowych odbiorców.

Przedstawiciele Biura Sprzętu Wojsk Lądowych oraz firmy B&T przeprowadzili szkolenie z wyrzutnika GL06 dla funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Następnie odbyła się wizyta w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce, podczas której zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej. W trakcie wizyty, goście zostali zapoznani z przeznaczeniem aresztu śledczego, formami oddziaływań penitencjarnych oraz charakterystyką pracy w formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna.

http://www.cenzin.com/szkolenie-z-obslugi-wyrzutnika-gl06-bt-dla-funkcjonariuszy-grupy-interwencyjnej-sluzby-wieziennej-warszawa-bialoleka/

szer. Edyta Kulesza

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej