Białołęcki areszt odwiedzili Pani Teresa Glenc – członek Komisji Zdrowia, Pani Ewa Kozanecka - członek Komisji Polityki Zdrowotnej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawiciel Fundacji Barka- Pan Włodzimierz Placewicz

W trakcie wizyty gościom został przedstawiony system wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu, prawa i obowiązki osób pozbawionych wolności oraz cele wykonywania kary. Podczas przedstawionej prezentacji, goście mieli również okazję zapoznać się z historią Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, przeznaczeniem jednostki oraz prowadzonymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi.

Kolejna części wizyty odbyła się m.in. w ośrodku diagnostycznym, oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu Atlantis, oddziale mieszkalnym dla skazanych uczniów oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W trakcie wizyty zaprezentowano również formy i metody oddziaływań penitencjarnych w postaci zatrudnienia osób pozbawionych wolności, nauczania, terapii, udziału w specjalistycznych programach readaptacji społecznej oraz współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.

Goście bardzo wysoko ocenili ofertę oddziaływań resocjalizacyjnych, które są wykorzystywane w pracy z osobami pozbawionymi wolności w polskich jednostkach penitencjarnych.

 

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej