28 października 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce gościła delegacja Sędziów z Rumunii, Francji i Niemiec realizowana w ramach programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (ETJN).

Spotkanie rozpoczął płk Radosław Salak - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, który przedstawił historię, przeznaczenie oraz strukturę jednostki penitencjarnej. W trakcie wizyty dokonano analizy europejskich systemów penitencjarnych oraz tzw. „dobrych praktyk”, których celem jest obniżenie poziomu przestępczości oraz zjawiska recydywy.

W kolejnej części wizyty, Sędziowie odwiedzili oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny a także oddział mieszkalny dla skazanych uczniów oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. W trakcie wizyty zaprezentowano również formy i metody oddziaływań penitencjarnych w postaci zatrudnienia osób pozbawionych wolności, nauczania, terapii, udziału w specjalistycznych programach readaptacji społecznej oraz współpracy ze środowiskiem zewnętrznym.

Podczas wizyty nastąpiła wymiana doświadczeń związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz efektami jakie przynoszą prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne. Sędziowie bardzo wysoko ocenili ofertę oddziaływań resocjalizacyjnych, które są wykorzystywane w pracy z osobami pozbawionymi wolności w polskich jednostkach penitencjarnych.

ppor. Edyta Kulesza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej