Tegoroczne Święto Policji, obchodzone w 100 rocznicę powołania Policji Państwowej to data szczególna, to czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji.

24 lipca 2019 r. w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji poprzedzona mszą św. w Bazylice Pułtuskiej. Podczas uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł.insp. Jarosław Olszewski wraz z I Zastępcą nadkom. Pawłem Antośkiewiczem wręczyli 33 funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie oraz wyróżnili funkcjonariuszy i pracowników pułtuskiej Komendy.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Służby Więziennej - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce płk Robert Ciesielski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński.

Policja jest jedną z najważniejszych formacji mundurowych, z którymi współpracuje Służba Więzienna. W art. 23 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zostały zawarte przypadki kooperacji sił Policji i Służby Więziennej. Praca w tych formacjach mundurowych wiąże się z niebezpieczeństwem, poświęceniem i odpowiedzialnością wobec społeczeństwa.

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz

Zdjęcia: www.mazowiecka.policja.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej