W dniu 18 listopada 2019 roku na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce odbyło się szkolenie dla kierowników działu ochrony innych jednostek penitencjarnych w Polsce.

Grupa 25 funkcjonariuszy działów ochrony z jednostek podstawowych Służby Więziennej miała możliwość poznania największego aresztu w Polsce. Gości przywitał zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce - mjr Mariusz Kotas oraz zastępcy kierownika działu ochrony.

Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie i realizuje zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce przeznaczony jest dla mężczyzn: tymczasowo aresztowanych; skazanych i ukaranych, deportowanych z innych krajów na podstawie umów międzynarodowych w tym Europejskiego Nakazu Aresztowania, recydywistów penitencjarnych, skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych. W jednostce mieści się nowoczesne Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Diagnostyczny oraz Oddział Terapeutyczny "Atlantis" przeznaczony dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Kompleks budynków aresztu składa się z dziewięciu pawilonów, które połączone są podziemnymi korytarzami. Przejścia w podziemiach są jednokierunkowe, a każdy pas ruchu oddziela od drugiego gruby mur.

Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie wizytacji to:

- charakterystyka jednostki i stosowany w niej sposób ochronny,

- stosowane zabezpieczeniami techniczno – ochronne,

- organizacja służby w dziale ochrony,

- organizacja systemu zapobiegania przedostawaniu się na teren jednostki substancji psychoaktywnych oraz innych przedmiotów niedozwolonych.

Funkcjonariusze ochrony zapoznali się również z praktyczną realizacją zadań przynależnych kierownikowi działu ochrony i jego zastępców, organizacją stanowiska monitorowego oraz operatora systemów zabezpieczeń elektronicznych oraz organizacją służby funkcjonariuszy warszawskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej