Delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce uczciła pamięć o poległych bohaterach, którzy walcząc o niepodległą Polskę ponieśli największą ofiarę – swoje życie.

11 listopada - w dniu kiedy Polska odzyskała Niepodległość - Urząd dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zorganizował uroczystości złożenia kwiatów przed Pomnikiem Pamięci, który znajduje się na terenie Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Płudach.  W uroczystościach upamiętniających tę ważną datę w historii wolnej Polski nie mogło zabraknąć delegacji Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, którą reprezentował ppłk Cezary Bujak – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce wraz z funkcjonariuszami, którzy oddali hołd poległym Bohaterom Narodowym walczącym o Niepodległą Polskę. 

Trochę historii…

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. To data umowna gdyż sam proces tworzenia niepodległego państwa trwał znacznie dłużej.

Atmosferę tej wyjątkowej chwili w tamtych czasach tak opisywał Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma <<ich>>. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”.

Święto Niepodległości zaczęto regularnie obchodzić 11 listopada 1937 roku, przy czym obchody odbyły się tylko dwa lata z rzędu ze względu na wybuch II wojny światowej w 1939 roku. W 1945 roku święto zniesiono na czas okupacji, a przywrócone zostało jako Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku.

Więziennictwo po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zostało tworzone na nowo, Naczelnik Państwa polskiego Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz dekret w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce.

Szacunek dla wartości patriotycznych…

Czerpanie z tradycji przedwojennej Straży Więziennej oraz poszanowanie wartości obywatelskich i patriotycznych odgrywa szczególną rolę w naszej formacji. Wiedza historyczna sprawia, że łatwiej nam zrozumieć postawy innych ludzi, ich emocje i potrzeby, kształtuje szacunek dla prawa, zasad demokracji, buduje autorytet i szacunek dla władzy. Patriotyzm powinien przede wszystkim oznaczać wartości, które są istotne dla naszego wspólnego społecznego życia. Nie wystarczające są tylko słowa, trzeba dać jeszcze świadectwo przywiązania do wartości, jakie dla wszystkich Polaków są cenne. Podtrzymywanie pamięci o bohaterach narodowych, ważnych wydarzeniach historycznych a także zasłużonych funkcjonariuszach Służby Więziennej to element edukacji patriotyczno - obywatelskiej wśród funkcjonariuszy naszej formacji.

ppor. Edyta Kulesza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej