1 grudnia przypada Światowy Dzień AIDS - święto obchodzone corocznie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 1988 r. Celem jest uwrażliwienie na problem oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi tą chorobą. Jest to ważna data, która integruje wiele działań związanych z profilaktyką HIV/AIDS podejmowanych na całym świecie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej obok zawodów medycznych są kolejną dużą grupą zawodową narażoną na ekspozycję zawodową, związaną z możliwością zakażenia się wirusem HIV. Codzienny, bezpośredni kontakt z osobami z HIV, HCV rodzi obawę i ryzyko zakażenia. A dochodzi do tego poprzez:

- zranienie skóry i innych tkanek skażonym najczęściej ostrym narzędziem (igła, nóż, nożyk do golenia, maszynka do tatuażu),

- kontakt błon śluzowych (oczu) lub uszkodzonej skóry (pęknięcia, otarcia, rany, zmiany zapalne), z potencjalnie zakażoną krwią, tkankami lub płynami ustrojowymi innego osobnika, w każdym bezpośrednim kontakcie z osadzonymi lub innej sytuacji w służbie.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych każdy funkcjonariusz obok zachowywania zasad bezpieczeństwa powinien traktować każdą osobę jako potencjalne źródło zagrożenia. W sytuacji zagrażającej zakażeniem wirusem HIV podawane są leki poekspozycyjne, które najlepiej przyjąć do 72 godzin od momentu ewentualnego wystąpienia zakażenia.

Seropozytwni więźniowie

Podczas codziennej służby funkcjonariusze Służby Więziennej spotykają się z różnego rodzaju trudnościami w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania przez osoby zakażone HIV/AIDS. Bardzo istotne jest odpowiednie podejście do takich osób, by z tego powodu nie odczuwały wykluczenia społecznego oraz umożliwienie im leczenia. Ważna jest także odpowiednia profilaktyka, żeby nie dochodziło do zakażeń na terenie jednostki penitencjarnej oraz edukacja w tym zakresie. Osadzeni z wirusem HIV mają zapewnioną opiekę specjalistyczną w postaci otrzymywania bezpłatnych leków antyretrowirusowych oraz możliwości wykonywania testów diagnostycznych. W przypadku osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych większość zakażonych stanowią osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, w tym od opiatów i opoidów. To również przyczyniło się do rozwoju programów redukcji szkód, np. programów metadonowych. Funkcjonariusze działu penitencjarnego, a także funkcjonariusze i pracownicy działu służby zdrowia codziennie dbają o to, aby seropozytywni osadzeni mieli zapewnioną właściwą opieką.

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołece kadra działu penitencjarnego prowadzi resocjalizacyjne programy readaptacji społecznej "Profilaktyka AIDS/HIV",którego celem jest kampania informacyjna oraz działalność prewencyjna.Uczestnictwo skazanych w programie ma służyć zapoznaniu się ze źródłami zagrożeń,obalenie narosłych wokół wirusa HIV mitów,zapoznanie z rzetelną wiedzą, jak również umożliwienie skazanym kontaktu ze specjalistami, co konsekwencji ma ułatwić społeczną readaptację i przeciwdziałać zakażeniu wirusem.

Warto wiedzieć

Według danych WHO na świecie żyje prawie 38 mln osób z HIV, czyli tyle, co populacja Polski. Niestety każdego dnia w naszym kraju o zakażeniu dowiadują się trzy osoby. Z uwagi na to, że większość osób nie wykonuje regularnych testów w kierunku zakażenia wirusem HIV, przez wiele lat nie zdaje sobie sprawy ze swojego statusu serologicznego, przez co w tym czasie może zakażać innych.

Zakażenie HIV oznacza, że w organizmie człowieka znajduje się wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. Wirus mnoży się i niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje chronić organizm przed chorobami. Należy pamiętać, że wirus HIV nie daje charakterystycznych objawów, a także, że nie każde zakażenie wirusem HIV przerodzi się w AIDS czyli zespół nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. AIDS to końcowy etap nieleczonego zakażenia HIV.

 Symbolem Światowego Dnia AIDS i solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS jest czerwona kokardka. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walce z AIDS, stanowi pierwszy krok na drodze upowszechniania problemów HIV/AIDS. Test, bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo, można zrobić w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD).

ppor. Edyta Kulesza

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej