Kartka Dla Kombatanta to nazwa programu resocjalizacyjnego realizowanego w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce przez kadrę działu penitencjarnego, w ramach którego osoby pozbawione wolności wykonały świąteczne kartki dla Kombatantów- Bohaterów Narodowych.

Tegoroczna inicjatywa stanowi kontynuację podejmowanych przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce działań adresowanych do Bohaterów- Kombatantów, którzy walczyli o wolną Polskę.

Święta Bożego Narodzenia to szczególnie wyjątkowy czas dla wszystkich ludzi na świecie – to czas pojednania, refleksji, wytchnienia od codziennych obowiązków oraz poświęcenia czasu swoim najbliższym. Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2 ten magiczny czas jest trudny dla nas wszystkich, w tym dla osób pozbawionych wolności, które mają także ograniczony kontakt z bliskimi. Kadra Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce dokładała wszelkich starań aby okres przedświąteczny mógł się przyczynić do zagospodarowania wolnego czasu a także aby był czasem dobrych uczynków.

Osadzeni bardzo chętnie włączyli się w zajęcia. W trakcie trwania resocjalizacyjnego programu „Kartka dla Kombatanta” stworzyli świąteczne kartki, które zostały przekazane warszawskim Bohaterom Narodowym podczas codziennego dostarczania posiłków. Powstały również inne ozdoby świąteczne, które przyozdobiły oddziały mieszkalne, w których przebywają osadzeni.

Tego rodzaju zajęcia stanowią bardzo ważny element procesu resocjalizacji. Celem realizowanego programu było wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości patriotycznej osób pozbawionych wolności. Własnoręcznie przygotowane kartki są wyrazem wdzięczności i pamięci o Kombatantach, którzy bez wahania narażali swoje zdrowie i życie abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce.

 

st.szer. Katarzyna Wiktor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej