„Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił…” Ernest Hemingway. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce w  ramach  oddziaływań penitencjarnych realizuje między innymi programy readaptacji społecznej skierowane do osadzonych, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności za popełnienie tzw. przestępstw drogowych. Jednym z nich jest właśnie program pt.: „Świadomy kierowca”.

Dzień 25 lipca to Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Dążąc do  wzbudzenia w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, funkcjonariusze działu penitencjarnego urozmaicają programy resocjalizacyjne zapraszając  na przykład profesjonalistów z zakresu zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Skazani z białołęckiego aresztu rozszerzyli zakres swojej wiedzy o zagadnienia z kierowania pojazdami uwzględniając jednocześnie zagrożenia, jakie mogą pojawić się na drogach. Osadzeni uświadomili sobie, jak istotna jest świadomość podczas prowadzenia samochodu oraz mieli możliwość skorzystania z symulatorów zderzenia i dachowania.

Przy tego typu wydarzeniu, warto wspomnieć o innych kampaniach społecznych, w których uczestniczą skazani osadzeni w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce. Oprócz „Świadomego Kierowcy” jest to „Raz, dwa trzy – zginiesz TY!” jak również „Nie bierz ze mnie przykładu”. To tylko jedne z wielu  inicjatyw prowadzonych przez Służbę Więzienną, które mają na celu wzbudzić u skazanego potrzebę przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

szer. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej