Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki penitencjarnej, oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny oraz działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego – to główne tematy wizyty studyjnej.

Grupa studentów z Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej 06 czerwca br. miała okazję poznać pracę funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Celem spotkania było zapoznanie studentów z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania.

Studenci podczas spotkania poznali charakterystykę tutejszej jednostki penitencjarnej oraz sposoby realizacji zadań wynikających z obowiązków nałożonych na każdy z działów jednostki penitencjarnej. Dowiedzieli się również jak istotne znaczenie ma praca funkcjonariusza Służby Więziennej w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa. Kluczową wiedzą okazały się informacje przekazane przez Panią Kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz Pana Kierownika ośrodka diagnostycznego.

Tego typu wizyty studyjne są również okazją do zaprezentowania pracy funkcjonariuszy i przedstawienia ofert pracy w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej, a także z możliwościami kształcenia i rozwoju zawodowego funkcjonariuszy.

Celem uzupełnienia wiedzy w zakresie naboru do Służby Więziennej studenci zostali przekierowani na stronę: https://sw.gov.pl/rekrutacja.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej