Studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej wraz z opiekunem grupy - Panem Krzysztofem Konopką - uczestniczyli w wizycie studyjnej w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

Celem spotkania było zapoznanie studentów z zadaniami Służby Więziennej, ale także poznanie przeznaczenia i specyfiki białołęckiej jednostki penitencjarnej. Spotkanie miało na celu także przybliżenie warunków odbywania przez osadzonych kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania celem poszerzenia wiedzy z zakresu więziennictwa. Studentom przybliżono również proces naboru i ścieżki rozwoju kariery funkcjonariusza Służby Więziennej.

Goście mieli okazję skonfrontować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywistością penitencjarną. W ramach wizyty studenci mogli obejrzeć również część ścisłą terenu aresztu śledczego m.in. pawilony mieszkalne oraz celę mieszkalną, oddział terapeutyczny i plac spacerowy. Tego typu wizyty to doskonały moment by porozmawiać z przedstawicielami działu ochrony, działu penitencjarnego oraz kadrą oddziału terapeutycznego.

Nie zabrakło odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy, którzy najbardziej chcieli dowiedzieć się, jak wygląda codzienność w Areszcie Śledczym, zarówno z perspektywy pracy funkcjonariusza SW, jak i osób odbywających tam karę. Wizyta niewątpliwie stanowiła ciekawe doświadczenie skłaniające do refleksji oraz przyczyniające się do poszerzenia wiedzy na temat działalności Służby Więziennej.

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska, kpr. Katarzyna Wiktor.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej