28 lutego br. białołęcki areszt odwiedziła grupa misjonarzy Kościoła Zielonoświątkowego. W spotkaniu wziął udział brytyjski ewangelista Peter Gladwin, współautor książki „Powstać z popiołów – historia chłopca, który przeszedł piekło”.

Peter Gladwin przez lata pracował w Wielkiej Brytanii w placówkach odwykowych z osobami dotkniętymi uzależnieniami. Podróżuje po całym świecie, odwiedza więzienia, szkoły, uniwersytety. Udziela się jako mówca motywacyjny podczas zajęć profilaktycznych. Przestrzega przed uzależnieniami, przestępczością oraz przemocą. W trakcie spotkania z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce, autor książki „Powstać z popiołów…” opowiedział o swoim życiu, które nie było łatwe, o kalectwie i o problemach z jakimi musiał się zmagać od początku swojego życia. Wiele z tego co przeżył Peter, jest dobrze znane skazanym przebywającym w białołęckim areszcie, gdyż wielu z nich wychowywało się w podobnych warunkach, doświadczając różnorodnych trudności.

Dzięki wieloletniej współpracy Służby Więziennej z Kościołem Zielonoświątkowym w Polsce w areszcie śledczym zorganizowano również koncert pieśni chrześcijańskich. Występ cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony skazanych, którzy w większości regularnie uczestniczą w spotkaniach Kościoła Zielonoświątkowego.

Służba Więzienna organizuje, inicjuje i wspiera wszelkie przedsięwzięcia służące społecznej readaptacji skazanych. Realizowane przedsięwzięcia o charakterze terapeutycznym, edukacyjno – korekcyjnym oraz profilaktycznym przynoszą szereg korzyści dla osób pozbawionych wolności w zakresie nabycia określonych umiejętności społecznych i poznawczych.

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej