9 marca 2020 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce odwiedzili uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. K. C. Norwida w Radzyminie.

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, zostały zorganizowane dzięki współpracy białołęckiej jednostki penitencjarnej z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce od wielu lat realizują idee prewencji i bezpieczeństwa w spotkaniach z młodzieżą, opowiadając o zadaniach Służby Więziennej, podkreślają znaczenie działań w ochronie społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

Celem spotkania było zapoznanie ze specyfiką pracy, strukturą organizacyjną, a także z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności i wykonywania tymczasowego aresztowania. Wykłady zostały połączone z prezentacją multimedialną oraz krótkimi filmami promującymi Służbę Więzienną, m. in. dotyczące działalności Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Warszawie, Kompanii Honorowej SW, pracy oddziałowego oraz misji i historii więziennictwa. Uczniów zapoznano również z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej, a także z możliwościami dalszego kształcenia oraz rozwoju.

Podczas spotkania funkcjonariusze przestrzegli również uczniów przed zachowaniami ryzykownymi, które mogą powodować wejście w konflikt z prawem, w tym zażywaniem środków odurzających i alkoholu.

Miejmy nadzieję, że ta niecodzienna lekcja, przyniosła młodym ludziom nie tylko niezapomniane wrażenia, ale przede wszystkim przybliżyła działania naszej formacji i zainteresowała młodzież mundurem, którego na co dzień nie zobaczą na ulicach swoich miast.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej