9 grudnia 2021 r. Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie mjr Grzegorz Pronobis przekazał na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce płk Radosława Salaka środki ochrony dla funkcjonariuszy.

Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie przekazał kilkadziesiąt par rękawic antyprzekłuciowych i antyprzepięciowych i maseczek ochronnych zakupionych ze środków prewencyjnych PZU przez NSZZFiP, z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Funkcjonariusze działu ochrony dokonując kontroli cel i pomieszczeń, w których przebywają osadzeni oraz podczas wykonywania kontroli pobieżnej osadzonych są szczególnie narażeni na kontakt z niebezpiecznymi, ostrymi narzędziami. Przekazane środki mają służyć poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy pełniących służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej