Program był skierowany do osadzonych, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności za dokonanie czynu z art. 177 KK i 178 A KK.

Polskie drogi, mimo wprowadzanych obostrzeń prawnych, wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Ten stan w ciągu ostatnich lat ulega poprawie. Jest to niewątpliwie efekt szeregu działań podejmowanych przez organy państwa, samorządy terytorialne, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli mediów, a także osoby prywatne. Mimo polepszającej się infrastruktury drogowej oraz zmiany przepisów, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Co zatem zrobić ze sprawcą wypadku? Jak i nad czym pracować z człowiekiem, który jest w więzieniu za przestępstwo drogowe?

Praca resocjalizacyjna powinna przede wszystkim opierać się na uwrażliwieniu na znaczenie własnego zachowania w ruchu drogowym jako kierującego pojazdem i jego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu. Dalej należy pracować nad wykształceniem refleksji nad własnym zachowaniem w ruchu drogowym, a w tym szczególnie przewidywania i oceny własnego zachowania w ruchu drogowym. Praca z osadzonym powinna mieć na celu zmianę postaw i zachowań osadzonych – kierowców, a w rezultacie służących ograniczeniu liczby wypadków czyli poprawie wspólnego bezpieczeństwa. Dzięki edukacji teoretycznej i praktycznym testom z wykorzystaniem unikalnego w skali kraju sprzętu oraz wiedzy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, możemy kształtować właściwe postawy i zachowania. Świadome i wyposażone w konkretną wiedzę oraz doświadczenie społeczeństwo oznacza mniejszą liczbę wypadków drogowych.

W Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce został zrealizowany program readaptacji społecznej skazanych pt. „Świadomy kierowca”. Program był skierowany do osadzonych, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności za dokonanie czynu z art. 177 KK i 178 A KK. Podstawową metodą przekazu treści były oddziaływania edukacyjne i informacyjne, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wiedza teoretyczna z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, negatywnych konsekwencji swojego zachowania na drodze oraz przewidywania skutków swojego postępowania przekazywana była w formie wykładu połączonego z dyskusją i prezentacją multimedialną. Natomiast zajęcia warsztatowe prowadzone przez instruktorów z Mobilnego Centrum Doświadczania Bezpieczeństwa: Świadomy Kierowca, przy użyciu symulatorów zderzenia i dachowania. W programie wzięło udział łącznie 45 skazanych.

 

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz, ppor. Łukasz Żurawiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej