Wakacje to czas, gdy młodzi ludzie częściej niż zwykle podejmują nieodpowiedzialne i ryzykowne decyzje, często sięgając po alkohol lub narkotyki. Takie zachowania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

5 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce odbyły się zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem filmu "Więzienie -  stracony czas" opracowanego przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie i Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu.

Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przyczyny powodujące, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie zajęć zostają omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy oraz skutki psychiczne dla ofiary.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną promują postawy takie jak odpowiedzialność oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób.

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz, szer. Paweł Krzemiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej