Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej z wykorzystaniem filmu "Więzienie - stracony czas"

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce realizują zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej z wykorzystaniem filmu „Więzienie stracony czas”. Film został zrealizowany przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W filmie - na przykładzie trzech młodych ludzi: Wojciecha, Marcina i Adama - pokazano konsekwencje wyborów życiowych, które mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie długoletnim więzieniem.

Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przyczyny powodujące, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie zajęć zostają omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy oraz skutki psychiczne dla ofiary.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży i spowodowanie, że w przyszłości zmniejszą się liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich.

Opracowanie: mł. chor. Marta Frąckiewicz, st. szer. Paweł Krzemiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej