27 listopada br. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Beaty Mydłowskiej z Warszawy.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce od wielu lat realizują idee prewencji i bezpieczeństwa w spotkaniach z młodzieżą, wykorzystując założenia projektu edukacyjno – profilaktycznego „Więzienie – stracony czas”. Projektu, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości, a także ukazanie z pozoru niewinnych sytuacji, mogących spowodować konflikt z obowiązującym powszechnie porządkiem prawnym i skutkować długoletnim pobytem w więzieniu.

Projekt "Więzienie - stracony czas" został zrealizowany przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Na przykładzie trzech młodych ludzi: Wojciecha, Marcina i Adama - pokazano konsekwencje wyborów życiowych, które mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie długoletnim więzieniem.

W trakcie zajęć zostają omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy oraz skutki psychiczne dla ofiary.

Młodzi ludzie coraz częściej podejmują nieodpowiedzialne i ryzykowne decyzje, często sięgając po alkohol lub narkotyki. Takie zachowania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży i spowodowanie, że w przyszłości zmniejszą się liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich. Miejmy nadzieję, że ta niecodzienna, więzienna lekcja przyniosła młodym ludziom nie tylko niezapomniane wrażenia, ale przede wszystkim uruchomiła wyobraźnię odwiedzających białołęcki areszt.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej