Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce odwiedzili dziś studenci pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy Służby Więziennej. Studenci mieli szansę porozmawiać z terapeutami i psychologami pracującymi w oddziale terapeutycznym oraz diagnostycznym funkcjonującym w areszcie.

Już pierwsze kroki studentów na terenie jednostki penitencjarnej były dla nich zaskoczeniem.  Szczegółowa kontrola osób przy wejściu do jednostki, weryfikacja danych i sprawdzenie dokumentów tożsamości, to sytuacje, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia. Wchodzący goście musieli się także rozstać z telefonami komórkowymi, których posiadanie na terenie jednostki jest zabronione.

Studenci podczas wizyty zostali zapoznani ze strukturą jednostki penitencjarnej jaką jest Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce. Goście mieli okazję skonfrontować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywistością penitencjarną. W ramach wizyty studenci mogli obejrzeć również część ścisłą terenu aresztu śledczego m.in. pawilony mieszkalne, ośrodek diagnostyczny, oddział terapeutyczny, Centrum Kształcenia Ustawicznego czy pole spacerowe.

Spotkanie było doskonałą okazją by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej. Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Opracowanie: st. szer. Katarzyna Wiktor, zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej