1 sierpnia przypada 73 rocznica Powstania Warszawskiego.

Z okazji upamiętnienia tych wydarzeń wychowawca oraz psycholog oddziału zewnętrznego przeprowadzili zajęcia readaptacji społecznej mających na celu przybliżenie skazanym heroicznej walki powstańców, poświęcenie i oddanie ojczyźnie najcenniejszego daru jakim jest życie w imię wolności przyszłych pokoleń suwerennej Polski.

W ramach prowadzonych zajęć, osadzeni upamiętnili pamięć bohaterów zapalając znicze i pochylając się w zadumie przy katowni Gestapo - którą był Pawiak.

W trakcie przejścia pod Pomnik Powstania Warszawskiego, z rozmów osadzonych wynikało, że mimo upływu czasu aktualne jest stwierdzenie, iż bez kata nie ma ofiary. Co nasunęło refleksje co do własnego życia, postępowania, w wyniku którego znaleźli się za kratami odbywając wieloletnią karę pozbawienia wolności.

Podczas prezentacji dotyczącej bohaterskiej i heroicznej walki, które odbyły się w okupowanej Warszawie osadzeni ze skupieniem słuchali faktów jakie miały miejsce na ulicach ówczesnej Warszawy, a którymi obecnie się poruszali. Uczestnicy zajęć również przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego chcąc oddać hołd walczącym bohaterom zapalili znicze i minutą ciszy oddali im cześć.

Nadmienić należy, że osadzeni z OZ Warszawa Bemowo z własnej inicjatywy, w dniu dzisiejszym o godzinie 17.00 czyli Godzinie „W” gdy rozległy się syreny przed swoimi celami w postawie na baczność minutą ciszy uczcili pamięć powstańców.

ppor. Sebastian Zajączkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej