Z okazji zbliżającej się 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe dla skazanych w ramach kampanii „Ocalić od nie pamięci” prowadzoną przez Służbę Więzienną.

25 lipca odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe dla skazanych na terenie jednostki poprowadzone przez Pana dr Zbigniewa Cywińśkiego- historyka Muzeum Powstania Warszawskiego. Tematem zajęć była droga Polski do II wojny światowej.

26 lipca odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem zakładu karnego w Muzeum Powstania Warszawskiego. W trakcie zwiedzania osadzeni mogli dowiedzieć się o szczegółach związanych z wybuchem powstania, o losach Powstańców Warszawskich oraz obejrzeli krótkometrażowy film pn. „Miasto Ruin” obrazujący powojenną Warszawę.

Podtrzymywanie pamięci o Powstańcach Warszawskich jest nie tylko istotne z punktu widzenia oddziaływań edukacyjnych ale przede wszystkim z poczucia obowiązku obywatelskiego, który spoczywa na każdym z nas. Bardzo duża część osób, która brała udział w Powstaniu Warszawskim była przez wiele lat represjonowana i okrutnie traktowana przez komunistyczne władze. Represje miały za zadanie przede wszystkim wykorzenić pamięć o ruchach niepodległościowych, tak aby nie były przekazywane następnym pokoleniom. Projekt „Ocalić od niepamięci” prowadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce ma za zadanie podtrzymywanie tradycji związanych z historią naszego państwa oraz pamięci o bohaterach, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. Jest to niezwykle ważny projekt, ponieważ podtrzymuje najważniejsze wartości, tj. patriotyzm, wiara oraz budowanie poczucia tożsamości narodowej.

szer. Edyta Kulesza

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej