21 marca 2019 r. odbyła się roczna odprawa kierownictwa Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, w której wziął udział płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego mjr Krzysztof Rybak.

Podczas odprawy kierownicy działów zaprezentowali analizę działalności oraz zestawienia podsumowujące miniony rok. Analiza dotyczyła m.in. sytuacji kadrowej, przeprowadzonych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe funkcjonariuszy, oddziaływań resocjalizacyjnych, działań ochronnych, zrealizowanych inwestycji na terenie jednostki oraz Rządowego Programu Pracy dla Więźniów. Omówiono założenia i przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2019, a także mocne i słabe strony w pracy każdego działu tak, aby usprawnić działania oraz wypracować nowe i efektywne rozwiązania.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek podsumowując odprawę podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom jednostki za wkład i zaangażowanie w realizowaniu codziennych obowiązków, podkreślił jak bardzo ważna jest komunikacja i współpraca między działami służby, a także zwrócił uwagę na budowanie pozytywnego wizerunku naszej formacji w społeczeństwie.

Głównymi celami przed którymi stoi Służba Więzienna to przede wszystkim kontynuacja Rządowego Programu Pracy Więźniów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności w zakresie nauczania.

 

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej