Po raz kolejny Służba Więzienna bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”, organizowanej przez Straż Graniczną przy współudziale klubów honorowych dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i stowarzyszeń Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, działających w formacjach mundurowych. W ten sposób chcemy wspólnie z funkcjonariuszami i pracownikami innych służb uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

10. edycji akcji przyświeca kilka ważnych celów, m.in. pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców. Chodzi również o zwrócenie uwagi na funkcjonariusza i urzędnika państwowego, jako dbających o praworządność i bezpieczeństwo obywateli. Mundurowy może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Tegoroczna zbiórka krwi rozpoczęła się 20 października i potrwa do 20 grudnia. Będzie prowadzona w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, jak również w innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa.

W latach 2012-2020 około 30 tys. mundurowych krwiodawców oddało 13 450 litrów krwi i jej składników. Przedstawiciele naszej służby byli w czołówce pod względem ilości oddanej krwi.

Więziennicy zawsze są chętni do niesienia pomocy. Sami organizują wiele przedsięwzięć charytatywnych, ale też ochoczo odpowiadają na zewnętrzne inicjatywy. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcamy do włączania się w tegoroczną ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi służb mundurowych.

Zespół Prasowy CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej