W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyło się spotkanie dla osadzonych w ramach kampanii „Ocalić od zapomnienia”, którego gościem był Pan Maciej Roszkowski przewodnik z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Podczas spotkania Pan Maciej Roszkowski przybliżył osadzonym historię Żołnierzy Wyklętych, wokół których narosło wiele legend i nieprawdziwych informacji. Żołnierze Ci należeli do polskiego powojennego podziemia, by w dalszym ciągu stawiać opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów. Walcząc z nowym agresorem musieli zmagać się z ogromną wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej. Osadzeni z dużym zaciekawieniem słuchali historii tej nietypowej formacji, zadając pytania i aktywnie uczestnicząc w spotkaniu. Edukacja osadzonych jest niezwykle istotnym elementem procesu resocjalizacji, przybliżenie skazanym burzliwej historii Polski pozwoli uświadomić im jak ważny dla każdego Polaka powinien być patriotyzm oraz jakim szczęściem jest to, że żyjemy w wolnym i niepodległym państwie.

por. Iwona Gradowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej