Dzień Praw Człowieka – święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku.

Corocznie, dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Poszanowanie godności ludzkiej to fundament, na którym budowane są Prawa Człowieka.

Stale z inicjatywy kadry penitencjarnej przeprowadza się szereg działań edukacyjnych, kierowanych do osób pozbawionych wolności. Na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych zostały rozwieszone materiały informacyjne, z których osadzeni dowiedzieli się czym i jakie są prawa człowieka, a także informacje o możliwości konsultacji w zakresie porad obywatelskich.

Wzorem lat poprzednich, Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce podpisał w ubiegłym roku porozumienie o współpracy z Centrum Informacji Społecznej CIS w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym przez doradców ze Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS.  

Porady obywatelskie świadczone są przez doradców ze Stowarzyszenia CIS, mających uprawnienia do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, legitymujących się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie wiedzy  i umiejętności w świadczeniu nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

Porady obywatelskie udzielane są w odstępach dwutygodniowych poprzez komunikator internetowy Skype.  Dzięki tej możliwości osadzeni mają sposobność słyszeć wyczerpujące odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich sprawy. Ilość zadawanych pytań przez osadzonych wskazuje na potrzebę kontynuacji współpracy naszej jednostki ze Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS.  

Tekst i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej