11 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy, ratownik medyczny, rehabilitantka, technik RTG oraz lekarze poszczególnych specjalizacji zapewniają opiekę medyczną w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

To właśnie dwunastego maja swoje święto obchodzą wszystkie pielęgniarki oraz pielęgniarze. W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi znaczącą grupę zawodową. Bycie pielęgniarką to odpowiedzialna i szczególna misja, która oprócz wiedzy medycznej wymaga powołania i szczególnych predyspozycji osobowościowych. Największą rolę odgrywa empatia, cierpliwość i zrozumienie drugiego człowieka. W warunkach więziennych ważna jest też odporność na stres oraz opanowanie.

Opieka pielęgniarska to ważny element funkcjonowania więziennej służby zdrowia, która zapewnia świadczenia medyczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych. Na każdym oddziale mieszkalnym znajdują się ambulatoria świadczące usługi podstawowej opieki zdrowotnej. To tutaj przeprowadza się badania lekarskie i sanitarne nowo przyjętych osadzonych, wykonuje się badania profilaktyczne i kontrolne, bada się osadzonych przed transportem do innych zakładów karnych lub aresztów śledczych, a także przed zwolnieniem na wolność.

Obchodzony Dzień Pielęgniarki, który przypada dziś – 12 maja - stanowi szczególną okazję do złożenia pielęgniarkom i pielęgniarzom najserdeczniejszych życzeń. Dziękujemy za poświęcenie i trud włożony w pracę oraz życzymy, aby Wasz codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek był doceniany i stanowił satysfakcję z realizowania misji zawodowej.


 

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej