W ramach porozumienia pomiędzy Aresztem Śledczym w Warszawie - Białołęce, a Starostwem Powiatowym w Wołominie, uczniowie Zespołu Szkół w Tłuszczu, mieli możliwość uczestniczenia w programie profilaktyczno-edukacyjnym "Więzienie-stracony czas".

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce realizują zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej z wykorzystaniem filmu „Więzienie stracony czas”. Film został zrealizowany przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W filmie - na przykładzie trzech młodych ludzi: Wojciecha, Marcina i Adama - pokazano konsekwencje wyborów życiowych, które mogą skończyć się złamaniem prawa i w rezultacie długoletnim więzieniem.

Głównym celem zajęć jest zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przyczyny powodujące, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości. W trakcie zajęć zostają omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy oraz skutki psychiczne dla ofiary.

Młodzi ludzie coraz częściej podejmują nieodpowiedzialne i ryzykowne decyzje, często sięgając po alkohol lub narkotyki. Takie zachowania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Służbę Więzienną mają na celu zwiększenie świadomości młodzieży i spowodowanie, że w przyszłości zmniejszą się liczby przestępstw popełnianych przez nieletnich.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej