Grupa osadzonych z  Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce ukończyła kurs zawodowy – monter ociepleń budynków w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W szkoleniu przyuczającym do zawodu mogą uczestniczyć wszyscy skazani, którzy mają ukończone 18 lat, nieodległy termin końca kary do 2 lat lub nie więcej niż 2 lata do nabycia formalnych uprawnień pozwalających do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz deficyt w wykształceniu. Udział brać mogą również osadzeni, którzy są zainteresowani zmianą posiadanych kwalifikacji zawodowych w celu rozszerzenia swoich umiejętności. Podniesienie kwalifikacji zawodowych daje większe szanse na znalezienie zatrudnienie po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, szczególnie dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, a także ich teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy w zdobytym zawodzie zgodnie z zasadami BHP, a także z przygotowaniem kursantów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

szer. Paweł Krzemiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej