W dniu 5 czerwca br. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbył się koncert skrzypcowy dla osadzonych.

Światowej sławy wiolonczelistka i skrzypaczka Pani Elvira Voskanyan odwiedziła białołecki areszt. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją "Pomocy Wzajemnej Barka". Koncert został pozytywnie odebrany przez osadzonych, którzy z podziwem i zadumą wsłuchiwali się melodię pieśni patriotycznych.

Tego typu metody oddziaływań mają ważne znaczenie dla procesu resocjalizacji, gdyż poprzez muzyczny przekaz  pozwalają łatwiej dotrzeć do osadzonych. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, społecznych i patriotycznych jest jednym z elementów skutecznej resocjalizacji osób pozbawionych wolności. 

W koncercie wzięło udział ponad 50 osadzonych. Na zakończenie spotkania Pani Elvira została obdarowana kwiatami i nagrodzona gromkimi brawami.

mł. chor. Marta Frąckieiwcz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej