Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 31 marca 2020 r. od godziny 6.00, na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

  • zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;
  • udzielanie osadzonym widzeń oraz czynności procesowych realizowanych na terenie jednostki penitencjarnej (zezwolenie na dokonanie czynności procesowych, w drodze indywidualnej prośby, wydaje Dyrektor jednostki na podstawie przedłożonego zaświadczenia o stanie zdrowia – termin ważności zaświadczenia do 2 dni);
  • odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemii, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej