Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronowirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu na terenie jednostek penitencjarnych nie doszło do poważnych zagrożeń epidemicznych. Obecnie w Polsce jest zakażonych zaledwie 0,04 proc. osadzonych. Około 70% funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zostało zaszczepionych co najmniej I dawką szczepionki.

Powyższe działania oraz dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie jest podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi  określonych w art. 105 a kkw od 26 lipca 2021 r. na okres 7 dni.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem +48 22 / 32-17-400 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzeniaASWB@sw.gov.pl w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do godz. 13.00 najpóźniej dwa dni przed planowanym widzeniem z wyjątkiem zgłoszeń wysyłanych na niedzielę- zgłoszenia należy składać w czwartek.

1) w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

2) widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;

3) czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny;

4) osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa;

5) wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski;

6) w trakcie widzenia będzie możliwość dokonywania zakupów w kantynie aresztu;

 

Widzenia udzielane są codziennie w godzinach od środy do niedzieli w godzinach 8:30 - 15:30

Formularz zgłoszenia na widzenie z osadzonym są dostępne poniżej w ZAKŁADCE DLA INTERESANTÓW - WIDZENIA

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej