30 grudnia 2022 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie powołał mjr Marka Zabłockiego na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

Mjr Marek Zabłocki został przyjęty do Służby Więziennej 10 października 2006 r. na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Od 1 maja 2009 r. związany był z Aresztem Śledczym w Płońsku, gdzie pełnił służbę na stanowisku młodszego wychowawcy oraz kierownika działu penitencjarnego. W dniu 10 maja 2016 r. powrócił do pełnienia służby w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, gdzie zajmował m.in. stanowisko zastępcy kierownika działu penitencjarnego.

Mjr Marek Zabłocki legitymuje się wykształceniem wyższym-magisterskim. W roku 2010 r. ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej a w 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej