Z dniem 07 lipca 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka powołał ppłk Łukasza Pieńkosa na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce.

Ppłk Łukasz Pieńkos został przyjęty do służby w Służbie Więziennej z dniem 4 kwietnia 2005 r. na stanowisko młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z penitencjarnym odcinkiem służby. Od 1 października 2008 r. wykonywał obowiązki na stanowisku zastępcy kierownika działu penitencjarnego, z dniem 15 maja 2014 r. został mianowany na stanowisko kierownika działu. Od 28 września 2016 r. wykonywał zadania służbowe w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie na stanowisku specjalisty ds. penitencjarnych. 1 kwietnia 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Z dniem 1 marca 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, powołał ppłk Łukasza Pieńkosa na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie.

Ppłk Pieńkos posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział Pedagogiczny, na kierunku: pedagogika. Ponadto w 2014 r. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ukończył dwu-semestralne studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” oraz „Kurs Komunikacji Interpersonalnej”. W 2009 r. odbył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej w specjalizacji penitencjarnej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej