Od dnia 1 sierpnia 2019r. obowiązują nowe zasady udzielania widzeń. Zmiany podyktowane są stworzeniem bardziej komfortowych warunków dla osób odwiedzających, a przede wszystkim celem zmniejszenia czasu oczekiwania na widzenie.

ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

1. Widzenia realizowane są w salach widzeń aresztu śledczego w godzinach 8:00 - 15:30

2. Od dnia 1 sierpnia 2019 roku zgłoszenia na widzenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniaASWB@sw.gov.pl

3. Aby dokonać prawidłowo rejestracji na widzenie, należy ze strony Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka z zakładki dla interesantów — „widzenia” pobrać formularz zgłoszenia

4. Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą e-mail na adres widzeniaASWB@sw.gov.pl wyłącznie na dwa dni przed planowanym widzeniem do godziny 1300.

5. Zgłoszenie na widzenie we wtorek należy przesłać w poprzedzający go poniedziałek.

6. Areszt Śledczy nie rozpatruje formularzy przesłanych na kilka dni wcześniej lub w przeddzień widzenia jak również tych przesłanych po godzinie 13: 00.

7. Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane są w formie elektronicznej w godz. 8.00 – 13.00 zgodnie z następującym porządkiem:

1) w poniedziałek – na wtorek i środę

2) we wtorek – na czwartek

3) w środę - na piątek

4) w czwartek – na sobotę i niedzielę

5) w piątek, sobotę, niedzielę i święta zgłoszenia nie będą przyjmowane.

8. Rozpatrzeniu nie podlegają formularze wypełnione niezgodnie z wzorem lub w których treści naniesiono zmiany.

9. Osoby, którym zostało przydzielone widzenie otrzymują informacje zwrotną na swój adres e-mail zawierającą godziny w jakich powinny się zgłosić na widzenie w wybranym dniu.

10. Osoby, którym ze względu na brak wolnych miejsc nie udzielono widzenia otrzymują widzenie w pierwszej kolejności w tym samym dniu tygodnia, w tygodniu następnym.

11. Warunkiem udzielenia takiego widzenia jest zaznaczenie na przesłanym zgłoszeniu akceptacji takiego terminu widzenia.

12. W przypadku braku takiej akceptacji, osoba odwiedzająca zobowiązana jest do przesłania kolejnego zgłoszenia na widzenie w innym terminie, zgodnym z obowiązującymi zasadami udzielania widzeń.

13. W wyjątkowych przypadkach zgłoszenie na widzenie można zgłosić droga telefoniczną pod nr. telefonu 22 / 32-17-400 zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zgłoszeniach drogą e-mail. Zgłoszenia drogą telefoniczną rozpatrywane będą w drugiej kolejności po rozpatrzeniu zgłoszeń droga e-mail.

14. W nagłych przypadkach uniemożliwiających udzielenie widzenia, informacje o odwołaniu przydzielonego widzenia przekazywane będą drogą telefoniczną.

15. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie w danym dniu, widzenie nie będzie zrealizowane. W takiej sytuacji należy ponownie zarejestrować się na widzenie w kolejnym terminie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej