Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce odwiedzili studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy Służby Więziennej. Na początku dokonano weryfikacji danych i sprawdzenia dokumentów tożsamości. Pierwsze kroki studentów na terenie jednostki penitencjarnej bywają zaskoczeniem. Kolejno szczegółowa kontrola osób przy wejściu do jednostki – stale wzbudza wiele emocji. Tego typu wizyty nie mogą godzić w bezpieczeństwo jednostki, dlatego tak ważna jest czujność i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy. Z perspektywy studenta, to brak możliwości sporządzania notatek w formie elektronicznej – jak to bywa na wykładach na uczelni, czy też konieczność zdeponowania telefonów komórkowych – nie są codziennymi wymaganiami.

Studenci podczas wizyty zostali zapoznani ze strukturą jednostki penitencjarnej jaką jest Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce. Goście mieli okazję skonfrontować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania więzienia z rzeczywistością penitencjarną. W ramach wizyty studenci mogli obejrzeć również część ścisłą terenu aresztu śledczego m.in. pawilony mieszkalne, ośrodek diagnostyczny, oddział terapeutyczny, salę widzeń oraz plac spacerowy.

Spotkanie było doskonałą okazją by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej. Tego rodzaju spotkania pozwalają przedstawić Służbę Więzienną jako atrakcyjnego pracodawcę oraz zaakcentować, iż jest to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce, która pełni istotną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich, lecz także przygotowując do powrotu i poprawnego w nim funkcjonowania.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowani służbą chętnie zadawali pytania zarówno o pracę funkcjonariuszy poszczególnych działów, ale i o system penitencjarny realizowany w polskich więzieniach.

Jeśli już dziś chciałbyś/chciałabyś związać swoją przyszłość zawodową ze Służbą Więzienną, mamy wlaśnie otwarty nabór na wolne stanoiska służbowe OFERTY PRACY Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2022 r.

Opracowanie: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej