Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny oraz działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego – to główne tematy wizyty studyjnej.

Grupa studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, miała okazję poznać pracę funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Celem spotkania było zapoznanie studentów z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania.

W trakcie wizyty studenci poznali rys historyczny Służby Więziennej oraz jej zadania we współczesnym świecie. Wykłady zostały połączone z prezentacją multimedialną oraz krótkimi filmami promującymi Służbę Więzienną, m. in. dotyczące działalności Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Warszawie, Kompanii Honorowej SW, pracy oddziałowego oraz misji i historii więziennictwa. Studenci mieli możliwość zobaczenia pawilonów i cel mieszkalnych oraz pozostałej infrastruktury jednostki.

Tego typu spotkania są również okazją do zaprezentowania pracy funkcjonariuszy i przedstawienia ofert pracy w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej, a także z możliwościami kształcenia i rozwoju zawodowego funkcjonariuszy.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej