Jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Na te i wiele innych pytań, odpowiedź poznali pracownicy Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ.

Służba Więzienna jest jedyną formacją w Polsce, która na tak dużą skalę (ponad 73 tysiące osób pozbawionych wolności) i w tak długim okresie czasu zajmuje się trudnymi podopiecznymi. Większość osób przebywająca w warunkach izolacji penitencjarnej to osoby o dyssocjalnych cechach osobowości, mające poważne problemy w przestrzeganiu norm społecznych i prawnych. W zakładach karnych i aresztach śledczych zostają poddawani trudnemu i żmudnemu procesowi resocjalizacji. Kadra penitencjarna na co dzień pracuje z ludźmi roszczeniowymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. Każdy funkcjonariusz od pierwszego dnia pełnienia służby uczy się odpowiedniego reagowania w sytuacjach niosących ze sobą ryzyko agresji ze strony skazanych. Więziennicy mają wiedzę, doświadczenie i umiejętności pracy w trudnych warunkach. Dlatego tą wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi przedstawicielami zawodów, które są również narażone na agresję ze strony petenta.

Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce w ramach kampanii „Bezpieczni w służbie, bezpieczni w pracy”, odbyło się szkolenie dla kuratorów sądowych. Zajęcia praktyczne z samoobrony przeprowadzili funkcjonariusze warszawskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej. Głównym celem kampanii było wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki. W trakcie szkolenia przedstawiono umiejętności pracy nad własnymi emocjami w sytuacji zagrożenia, przyjmowania odważnej, nieagresywnej postawy oraz projektowania bezpiecznego miejsca pracy. Uczestnicy szkolenia poznali także techniki oraz metody obrony przed atakiem.

mł. chor. Marta Frąckiewicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej