W dniu 2 czerwca w ramach zajęć lekcyjnych zostało zorganizowane spotkanie w liceum ogólnokształcącym, które w 2021 roku zdobyło statuetkę Najaktywniejszej Szkoły w Dniu Przedsiębiorczości.

Podczas spotkania w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku zapoznaliśmy młodzież ze specyfiką jednostki penitencjarnej. Przedstawiliśmy uczniom zadania funkcjonariuszy działu penitencjarnego oraz działu ochrony. Zaprezentowaliśy także zadania pozostałych pionów służby. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli przygotowaną prezentację oraz film przedstawiający codzienną pracę funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podczas zajęć młodzież pozanała również ofertę kształcenia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Po prelekcji, uczniowie zadawali pytania dotyczące szeroko pojętej resocjalizacji, ale także rekrutacji do Służby Więziennej. Duże zainteresowanie wywołał temat pracy w mundurze i wynikające z tego dodatkowe świadczenia finansowe takie jak m.in. możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup mieszkania w służbie stałej, stabilne warunki służby, wynagrodzenie płatne z góry za każdy miesiąc służby, wypłatę dodatkowej pensji w postaci nagrody rocznej, dodatek za wysługę lat pracy i służby, wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne, urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby.

Dla każdego funkcjonariusza publicznego to szczególnie miłe, gdy inni doceniają i szanują wykonywany zawód. Dziękujemy Dyrekcji za organizację, a młodzieży za aktywność i liczne brawa.

Mamy nadzieję - do zobaczenia w mundurze!

Wszystkich, którzy już dziś zdecydują się na podjęcie służby w Służbie Więziennej, zapraszamy na stronę www.sw.gov.pl/rekrutacja gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące aktualnych naborów do jednostek penitencjarnych. 

Opracowanie i zdjęcia: kpr. Olga Żebrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej