W dniu 3 grudnia 2021 roku zakończył się V Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „To co polskie...” organizowany przez Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Dom Kultury.

Celem konkursu była m.in. prezentacja i promocja twórczości więziennej, aktywizacja kulturalna osób przebywających w jednostkach penitencjarnych oraz sztuka jako element resocjalizacji. Przedmiotem konkursu były prace artystyczne na temat kojarzący się z hasłem konkursu „To co polskie…”, wykonane przez osoby tymczasowo aresztowane i pozbawione wolności, przebywające w jednostkach penitencjarnych w Polsce. Do tutejszego aresztu wpłynęło łącznie 35 prace konkursowe, z czego do finałowego etapu zakwalifikowano wszystkie prace spełniające kryteria zawarte w regulaminie.

W dniu 3 grudnia 2021 roku jury konkursu dokonało przeglądu oraz oceny nadesłanych prac. Pierwsze miejsce  zajęła praca skazanego z Zakładu Karnego z Rzeszowa,  drugie miejsce zajęła praca skazanego z Zakładu Karnego w Zamościu zaś trzecie miejsce zajęła praca skazanego z białołeckiego aresztu, Wytypowano również wyróżnienia dla rękodzieł z Zakładu Karnego w Rzeszowie, Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu oraz Zakładu Karnego w Kamińsku. 

Po zakończonym konkursie nadesłane prace przechodzą na własność białołęckiego aresztu i będą wykorzystywane do organizowania wystaw oraz prezentacji służących popularyzacji i promocji twórczości osadzonych. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że w kolejnych latach zainteresowanie konkursem będzie wzrastać.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej